Open dag zaterdag 24 april 2021

25 februari 2021
Bestuurslid activiteiten

Heb jij ook zoveel zin om na alle lock-down maatregelen weer lekker te gaan sporten?

Lijkt roeien jou een leuke sport? Kom dan naar de open dag op zaterdag 24 april. Je bent welkom om 9.30 uur, om 10.30 uur of om 11.30 uur. Aanmelden is niet nodig.

Roeien is een sport, waarbij je vrijwel alle spieren in je lichaam traint. Het is een ontspannende, rustgevende, technische en kameraadschappelijke sport. Iedereen vanaf 12 jaar met een zwemdiploma mag bij ons komen roeien.

breed of smal, alleen of met een team, met of zonder stuur, alles kan

Echt goed roeien kost tijd, maar na onze basiscursus van 20 lessen (in 10 weken) kun je al veilig in een brede boot (wherry ) het water op. Je hebt dan ook leren sturen, zodat je de roeiers veilig onder lage bruggen en smalle doorgangen weet te loodsen en zonder sloepjes en jachten aan te varen. Na de basis kun je je nog bekwamen in smallere en in ongestuurde boten.

Natuurlijk ga je op de open dag ook in een roeiboot het water op om onder deskundige begeleiding echt te voelen wat roeien is. Het is handig als je nauwsluitende kleding aandoet zonder zakken en schoenen met niet te brede hakken.

Wij zijn een sportieve, gezellige vereniging waarin we naast lekker roeien ook van feestelijke activiteiten genieten. Voor de openingstocht en de snerttocht waarmee we het seizoen afsluiten hebben we zo veel belangstelling dat we onze hele vloot nodig hebben. De interne wedstrijden doen wij met een knipoog, het dopen van een nieuwe boot is altijd een feest, de catering op de nieuwjaarsbijeenkomst is door en voor de keukencommissie altijd weer een hoogstandje.
Dit jaar is een lustrumjaar. Dat vieren we het hele jaar door met speciale activiteiten.

Leden van zusterverenigingen komen graag bij ons roeien omdat we zulk prachtig vaarwater hebben.

Genoeg redenen dus om je te laten verwelkomen op zaterdag 24 april bij:

ROEIVERENIGING DE KROM
BARWOUTSWAARDER 154, WOERDEN

( kijk de dag ervoor nog even op onze website of er door eventuele corona-maatregelen iets is veranderd )

De maand van Jos – februari 2021

25 februari 2021
Secretaris

Corona
Door corona en vorst is er maar heel weinig geroeid de afgelopen maanden. Een C1 in de vernieling – zie verder op – maakte de roeifaciliteiten er niet beter op. Nu vanaf 2 maart jongeren tot 27 jaar weer in meermansboten mogen roeien zou de hele vereniging juichend op onze C2/3/4-en af moeten stormen. Maar ik heb er de ledenadministratie even op nageslagen, we kunnen precies één C2x+ vullen met gerechtigden. Met de 1,35 meter regel die ons vorig jaar nog een aantal roeimaanden gegund heeft wil het maar niet lukken. In de berichten van de KNRB is het akelig stil op dit dossier. Wellicht moeten we eerst geprikt zijn en moet het warme weer het virus wat indammen. We houden de vinger aan de pols.

Van de bestuurstafel
Het bestuur heeft weinig geroeid, maar keihard gewerkt. Vanaf de zomer zijn we op zoek geweest naar een opvolger van Rob, die na twee bestuurstermijnen de voorzittershamer gaat overdragen. Wat je in de stukken voor de algemene ledenvergadering formeel kunt lezen verklap ik bij deze: het bestuur stelt Frans Jacobs voor als nieuwe voorzitter. Als de techniek van ons nieuwjaarsevenement ons voor 100% had bij gestaan had Rob dit toen al meegedeeld, maar we hebben het nu nog anderhalve maand stil gehouden.
Het voorbereiden van de algemene ledenvergadering is altijd weer een hele klus. We hebben er twee bestuursvergaderingen voor nodig gehad. Wij waren er al van uit gegaan dat we elkaar niet fysiek zouden kunnen ontmoeten in Het Baken, en bij de laatste berichten over versoepeling kregen wij – helaas – hierin gelijk. We gaan dus Zoomen. We betreuren het dat we daarbij niet iedereen zullen ontmoeten. Het eerste bericht van verhindering wegens digibetes is al binnen.

Incidentenregistratie
In de ledenvergadering van twee jaar geleden is gemeld, dat er in het afschrijfboek een mogelijkheid is gemaakt om incidenten te registreren. Het resultaat is dat uw secretaris in 2019 heeft gemeld, dat hij bij een bijna-aanvaring met een dubbeltwee uit zijn skiff is gewipt. In het najaar 2020 is er een ernstig incident geweest, waarbij een C1 en een skiff zwaar beschadigd zijn geraakt – gelukkig zonder persoonlijke schade of leed. Hierdoor was bijna vier maanden lang slechts de helft van ons aantal C1-en beschikbaar en dat in de lockdowntijd. Het spreekt eigenlijk voor zich dat dit ernstig incident uitgebreid geregistreerd had moeten worden, om te zien waar op ons vaarwater lastige plekken zijn en om er als roeier van te leren. Maar …. er is geen woord over dit incident in de registratie te vinden.
In de bestuursvergadering hebben we het hier uitgebreid over gehad. Onze conclusie was, dat de registratie lastig te vinden is in het afschrijfboek, en dat je, als je het gevonden hebt, weinig houvast hebt aan een blanco invulveld om adequaat je verhaal op te schrijven. Daarom heeft het bestuur aan André gevraagd eens bij de zusterverenigingen na te vragen hoe zij het geregeld hebben. Bij Viking had André beet, een heel overzichtelijk formulier, dat je gemakkelijk kunt invullen. We gaan nu kijken hoe wij dit voor De Krom kunnen implementeren.

Technische commissie on-demand
Nu we het toch over registreren hebben …. het schadeboek in ons afschrijfsysteem is bij uitstek het communicatielijntje met de TC. Het werkt zelfs beter dan een mondelinge melding aan een TC-lid, die je toevallig tegen het lijf loopt. Elke roeier is ervaringsdeskundige als het om een mankementje aan een boot gaat, als een hangslot wat stroef open en dicht gaat, als de wieltjes van een karretje weigeren in een rechte lijn te sporen, als je de bladen van de riemen wat kaal vindt of als het buitenvlot al te wiebelig is voor je gevoel. Dus zet je deskundigheid in, houd vloot en ander materiaal in optima forma en schrijf in het schadeboek. De TC is ook gevoelig voor inspraak. Toen de TC bij de hiervoor vermelde schade aan skiff en C1, de skiff als eerste wilde repareren, was een kleine hint voldoende om meteen over te schakelen naar de node gemiste C1.
En als je geregistreerde schade of onderhoud naar tevredenheid is verholpen is een bedankje natuurlijk altijd sympathiek. Dat kan als antwoord op de melding dat de reparatie is uitgevoerd.

Lief en leed
Naar aanleiding van een opzegging vanwege droevige privé omstandigheden heeft het bestuur zich gebogen over wat veel verenigingen kennen: de ‘lief- en leedpot’. Als er lief of leed is willen we graag van ons laten horen. Wij gaan daar niet iets voor organiseren, maar wij houden het bij het bestuur zelf. We houden onze antenne op scherp, maar doen ook een appèl op de leden om ons te tippen.

Open dag
Het bestuur heeft besloten de open dag pas in april te houden. Met een beetje geluk kan de samenleving weer wat meer open zijn en stromen de nieuwe leden weer binnen. We hebben al vier inschrijvingen, en rekenen op een volle bak bij de instructie. Richard Fox, de opvolger van Arjan in de introductiecommissie, heeft als nieuwkomer in Woerden(se Courant) de spotlight mooi op De Krom laten schijnen. Lees hier wat hij over zichzelf en De Krom heeft gezegd.

Nederlandse Roeikaart
De KNRB laat ons het volgende weten: er bestaat een Nederlandse Roeikaart. Het doel van de kaart is het behartigen van de belangen van de roeisport door een lobby te starten om de roeiwateren een formele status (op landelijke en provinciaal niveau) te geven. De KNRB wil de roeisport versterken door deze beleidsmatig op de kaart te krijgen bij rijk, provincies, rijkswaterstaat, waterschappen en vaarwegbeheerders. Op lokaal niveau gaat dit in overleg met het bestuur van de roeivereniging.
Er is ook een webinar over geweest waarin een twintigtal verenigingsbestuurders met de ontwikkelaars in gesprek zijn geweest. In dat webinar heb ik gepleit om ook lage steigers en trapjes op de kaart te zetten. Het idee werd wel aardig gevonden, maar er zitten twee haken en ogen aan. Er bestaan wel overzichten waar steigers zijn, maar met de beperking dat de hoogte niet is aangegeven. Willen we de lage steigers goed in kaart brengen, dan zullen de lokale roeiverenigingen dat zelf moeten doen …. voor anderen dus.
Ik heb de kaart al bekeken en kan jullie aanraden om dat ook te doen, er staan heel veel pop-ups op waar interessante details te vinden zijn. Klik op de link om bij de kaart te komen.

De maand van Jos – december 2020

14 december 2020
Secretaris

Clubhuis, de eerste stap naar de gemeente is gezet
Zaterdag 12 december lag de rekening van de gemeente in de bus: de leges voor het haalbaarheidsonderzoek van het clubhuis. Bij het namens de vereniging door Commissie-Terrein-lid Jan Kruijs ingediende verzoek zitten tekeningen hoe het clubhuis er in grote lijnen uit gaat zien.

In de zijmuren komen nog ramen, waardoor je op ooghoogte kunt kijken. Het document met alle tekeningen is als pdf-bestand hier te downloaden.
Het binnen het budget en de gemeentelijke speelruimte passende ontwerp gaat uit van de contouren (breedte, diepte en hoogte) van de huidige zoutloods. Zoals een van onze leden suggereerde, het is meer een clubkamer dan een clubhuis. De wc’s blijven in loods 1, er komt geen verdieping met ruimte voor douches en ergometers, maar het wordt wel een warme, gezellige ruimte waar ook – achter een kamerscherm? – een drenkeling uit een omgeslagen skiff zich verwarmd kan verkleden.
We hopen dat de gemeente tijdig voor de ledenvergadering van zich laat horen, zodat we verder kunnen concretiseren.

Van de bestuurstafel
Op de club is het stil, akelig stil. Zo af en toe waagt zich een skiffje, een C1 of een dubbeltwee-met-één-huishouden het water op, maar de meeste tijd is alles letterlijk op slot. Wel een tegenstelling met het bestuur, dat van alles moet bedenken waarvoor je in normale jaren het draaiboek uit de kast haalt. De vergadering van 9 december heeft een alternatief voor de nieuwjaarsbijeenkomst opgeleverd en een plan B voor de realisatie van de jaarvergadering. Ook hebben we van ‘Lucie’ – de lustrumcommissie is een ‘zij’ – de eerste schetsen voor de viering van het dertigjarig bestaan gehoord; dat gaat corona volente van 2021 een bruisend jaar maken.

De hoop op Willem Drie?
De achterachterkleinzoon van Willem Drie is vrijdag 11 december van stal gehaald om via hem te proberen coulance voor de 1,5 meter-maatregel te krijgen. De KNRB heeft hem bewogen op werkbezoek bij de bond te komen en daarbij als locatie niet gekozen voor De Hoop, maar voor vertrouwen in het effect van een zustervereniging die vernoemd is naar zijn betovergrootvader. Heel slim zijn de media bij dit werkbezoek ingeschakeld, zoals blijkt uit het videootje dat je via deze link op de NOS-site kunt bekijken. Op de site roeien.nl kun je meer verslag vinden dan past in tv-spotje van 1 minuut.

En zoals je op de still kunt zien heeft de bijna honderdveertig jaar oude roeiclub een van zijn achten Amalia gedoopt, wie weet, ligt er zomaar een predikaat achter de horizon.
En wat een samenloop, bij het schrijven van deze ‘maand’ kwam ook de positieve reactie van de gemeente op ons verzoek om de meermansboten-met-slagplaats-open voor alle leden toe te staan. Als de Kerstmaatregelen nu geen roet in het eten gooien, zien wij jullie vanaf vandaag weer heel graag terug op onze roei!

Nieuwjaarsbijeenkomst
De nieuwjaarsbijeenkomst is en blijft een gezellig en belangrijk sociaal ijkpunt in het jaar en dat wil het bestuur dit jaar dus niet loslaten, maar naar 3 april verplaatsen. 9 Januari ongemerkt voorbij laten gaan is echter geen optie, dus we hebben de creativiteit van de bestuursleden aangeboord om toch een mogelijkheid te hebben jullie het beste voor dit jaar toe te wensen. Marianne mag tot 3 april, drie maanden extra, de Bert Davidson trofee in de huiskamer laten hangen. We laten jullie tijdig weten wat je op zaterdag 9 januari om 11.00 uur moet doen. Reserveer dit tijdstip in je agenda.

Algemene vergadering
De jaarvergadering vereist so wie so al veel voorbereiding maar vraagt nu waarschijnlijk ook oplossingen voor corona-problemen. Gaat dat lukken, mogen er meer dan 30 mensen op anderhalve meter vergaderen? We weten het niet, maar het bestuur heeft besloten dat de voorbereiding van de ledenvergadering gewoon doorgaat, zoals dat elk jaar gebeurt. Het Baken wordt weer besproken voor begin maart, wel met voorbehoud van corona-beperking of ‑afgelasting; de stukken worden gewoon voorbereid. Mocht de corona nog steeds spelbreker zijn, dan zoeken we een on-line oplossing, zoals vrijwel elke vereniging die moet bedenken. We houden jullie op de hoogte!

Droge plek voor de tuinkussens gevraagd
Marianne heeft namens de commissie Huis en tuin gevraagd of er leden zijn die enkele van onze mooie nieuwe tuinkussens op een droge plek in huis willen opslaan voor de natte, schimmelende winterdagen. Het zou jammer zijn als we bij de eerste lente-zonnestralen op muf ruikende en groen afgevende of erger nog door muizen of ratten aangevreten kussens moeten zitten. Neem contact op met Marianne of Margreet als je hulp kunt bieden.