De maand van Jos – december 2021

Secretaris
12 december 2021

Onze ‘core-bussiness’, dit jaar vooral in het teken van het lustrum, was goed gevuld en feestelijk gevierd. De verslagen van de pubquiz, de lustrumtocht met barbecue en de lustrumreceptie hebben een goed beeld gegeven van wat onze vereniging dit jaar heeft bezig gehouden. Ook de Kromme Rijn Games en de afgelopen weekend gehouden bikkeltocht waren getuigen van een sportief en actief verenigingsjaar. Mijn rubriek ‘de maand’ is hierom even in de ruststand geweest. Maar ook achter de schermen (helaas ook vaak computerschermen) is er niet stil gezeten. Materiaal genoeg om de ‘maand’ weer op te pakken.

Woensdag 8 december heeft het bestuur via Teams (variant van Zoom) vergaderd. De december-vergadering is het startpunt van de voorbereiding van de ledenvergadering. Ook de nieuwjaarsbijeenkomst is vaste prik (kun je dat nog wel zeggen in corona-tijd?). De inbreng van de commissies in de gecombineerde vergadering van het bestuur met de commissies hebben we moeten missen, omdat corona niet-willend was. Ook voor de komende tijd is het onzeker wat we buiten de roei-contacten kunnen realiseren. We willen namelijk zowel de nieuwjaarsbijeenkomst als de ledenvergadering in 2022 ouderwets laten plaatsvinden. Veiligheidshalve hebben we de nieuwjaarsbijeenkomst daarom op 12 februari gepland. De jaarvergadering staat voor 11 maart op het programma, maar als de corona-maatregelen dit eisen zullen we die naar een latere datum verschuiven.

Een zestal leden van de jongste lichting heeft de instructie afgerond: Annemieke Methorst, Ronald Verbunt, Bart van der Noord, Rolf Griffioen, Annemarie van der Kwaak, Fleur van Tol en Gretha van der West. Wij wensen hen vele uren roeiplezier-in-zelfstandigheid toe!

Dit is de eerste lichting die onder het corona-regime is opgeleid. De zorgvuldig uitgewerkte lesmethode, die in de afgelopen jaren is uitgekristalliseerd was niet zonder meer toepasbaar, maar met creativiteit en improvisatie is het allemaal goed gekomen en is waardevolle ervaring opgedaan. Het samenspel van introductiecommissie, instructiecommissie en examencommissie is onder het toeziend oog van ons bestuurslid roeien nu goed in kaart gebracht en zal in een document worden vastgelegd.

Helaas hebben ook dit jaar weer enkele leden hun lidmaatschap opgezegd: Lia Burggraaf, Janneke Elema, Pauline Elffers, Lisette van Essen, Niek Hoogenboom, Truus Hoogenboom, Johanna Hoogendoorn, Karin Hoogendoorn, Mirte Meijer, Marit Schippers, Truus Lodder, Barend Lodder en Frank de Ruyter de Wildt. Voor Truus Hoogenboom is een ernstige ziekte de droevige reden voor opzeggen geweest. Het bestuur heeft zijn medeleven met haar met een boeket onderstreept.

Naar aanleiding van een artikel in Roei! over de onlangs opgerichte roeivereniging in Emmen hebben wij hen onze Kanis aangeboden. Onze leden in het oosten des lands, Bert en Louise, hebben een reünie van het Goudkuipje-team gekoppeld aan een aanbod om de Kanis naar Emmen te transporteren. Zo is iedereen blij, Emmen een boot erbij, wij meer ruimte en het Goudkuipje-team een leuke dag, dat is wat je noemt een win-win-situatie.

Ook al vinden wij van onszelf dat we een nette vereniging zijn, het risico van een ongewenste situatie kun je nooit helemaal uitsluiten. In ons huishoudelijk reglement is er daarom een hoofdstuk, ‘Reglement omgangsvormen’ genaamd, aan gewijd. Om dit reglement aan de eisen van de tijd aan te passen voegen wij daar de functie van veiligheidscontactpersoon aan toe. Deze persoon is de intermediair tussen het lid dat geconfronteerd is met een onveilige situatie en het bestuur. Wij zijn verheugd, dat Jesta Vergnes deze functie op zich heeft willen nemen. Omdat het een – kleine – aanpassing van het huishoudelijke reglement betreft wordt het geagendeerd voor de ledenvergadering. Als er vragen over dit onderwerp zijn kunnen die op de alv besproken worden.

De laatste ernstige schade, veroorzaakt door een botsing tussen een skiff en een C1, is al weer van een jaar geleden. Technisch gezien is de schade helemaal hersteld, maar de formele afhandeling heeft nogal wat haken en ogen gekend. De incidentenregeling die enkele jaren geleden is opgetuigd heeft helemaal niets bijgedragen aan de afhandeling. Dat was reden genoeg om de schadeafhandeling in zijn geheel eens goed tegen het licht te houden. Inmiddels is de regeling verduidelijkt en aangepast, is er voor ernstige gevallen een schade-formulier ontworpen en zijn de rollen van schadeveroorzakers, aansprakelijken, bestuur en technische commissie aangescherpt. In de ledenvergadering zullen we de schadeafhandeling, die een hoofdstuk van het huishoudelijk reglement is, aan de ledenvergadering ter vaststelling voorleggen.

Onder ‘evenementen’, onze kalender hiernaast, hebben wij al vast enige activiteiten in 2022 opgenomen. O.a. de tochten die de toercommissie ons wil voorschotelen, de open dag, de nieuwjaarsbijeenkomst op 12 februari, en de ledenvergadering.

Zesde lustrum Roeivereniging De Krom feestelijk afgesloten

11 oktober 2021
secretaris

Zaterdag 9 oktober heeft De Krom zijn dertig jarig bestaan grandioos afgesloten met een nachtelijke tocht over de Rijn en de singels. Toen het duister was ingevallen zijn circa 50 clubleden met ruim 150 meter totale lengte aan boten met de feeërieke, maar ook avontuurlijke tocht over het donkere water gestart.

Het terrein was feestelijk ingericht, de boten waren creatief van alle vormen van verlichting voorzien waaronder zelfs snoeren kerstlampjes, de riemen hadden fluorescerende bandjes, de meeste roeiers hadden goed zichtbare gele kleding aan en sommigen hadden zelfs een mijnwerkerslamp op. De lustrumcommissie had met koffie, thee en allerlei heerlijkheden voor een goede sfeer en conditie gezorgd. Er heerste een gezonde maar vrolijke spanning omdat roeien in het donker toch echt wel wat anders is dan bij daglicht.

Om goed in flottielje te varen lag een jachtje dwars op het water waarachter de boten zich naar hun volgnummer opstelden. Toen de laatste boot uit de haven gevaren was werd de tocht aangevangen, op naar de draaikom bij de Woerdense haven waar een groepsfoto gemaakt zou worden.

Nadat ook de laatste boot onder de Rozenbrug door was gekomen werden de boten stil gelegd om bij de lange sluitertijd van de camera enkele foto’s van de hele groep te maken. Het was oergezellig zo dicht op elkaar en de grappen en grollen vlogen door de lucht, wat de regieaanwijzingen van de fotograaf er niet gemakkelijker op maakte.

Groepsfoto tussen Rozenbrug en Haven

Vervolgens werd de tocht voortgezet naar de Mandelabrug, alwaar voor elke boot een mandje versnaperingen aan een touw van boven af wordt aangereikt. Hierna wordt nog even doorgevaren tot de Stationsweg alwaar even gerust kon worden bij een glaasje.

Neerlaten van het mandje lekkers bij de Mandelabrug
Het keerpunt bij Arie

Op de terugtocht is de zin in de in het vooruitzicht gestelde glühwein zo groot, dat ieder in zijn eigen hoge tempo roeit waarbij het idee van flottielje varen vervloeit met het Rijnwater.

Weer terug op de club worden de boten in een ongekend tempo schoongemaakt, van verlichting bevrijd en in de loodsen opgeborgen. Hierna gaan de dienbladen met glühwein en voor de chauffeurs chocolademelk met slagroom rond en worden er marshmallows aan stokjes geprikt om boven de vuurkorf een mooi bruin korstje te krijgen.

Het einde van een – ondanks corona – prachtig lustrumjaar nadert nu ras en biedt voorzitter Frans de gelegenheid om de leden van de lustrumcommissie uitgebreid voor het voetlicht te halen en te bedanken voor hun voortreffelijk creatieve, georganiseerde en uitgevoerde lustrumprogramma. We denken hierbij nog even terug aan de pubquiz via Zoom tijdens de voorjaarslockdown, de zomertocht met gastronomische rustplek aan de Dubbele Wiericke gevolgd door een overheerlijke barbecue en de feestelijke receptie waarbij naast de oud-leden ook wethouder sport Arjan Noorthoek acte-de-présence heeft gegeven. Met een goede fles wijn voor ieder commissielid onderstreept Frans zijn woorden.

Wanneer de laatste deelnemer het terrein verlaat rest nog de opruimtaak voor de lustrumcommissie, wat zo vanzelfsprekend gaat, dat je haast vergeet dat dat heel bijzonder is, chapeau dames en heren!

En tot slot: ook voor de Woerdense Courant was ons lustrum nieuws:

Kromme Rijn Games 2021

Een mooie traditie moet je in ere houden, dus ook in dit lustrumjaar hebben we de Kromme Rijn Games gewoon door laten gaan. Kersvers staat nog in ons geheugen de lustrumtocht en -barbecue van twee weken geleden. Vandaag staat aansluitend op de Games de ‘ceremoniële’ lustrumreceptie op ons te wachten. Toch hadden we op de Games een mooie opkomst van zo’n dertig enthousiastelingen.

De wedstrijden waren zoals gewoonlijk in twee delen, de C4-en om de snelheid en het ringsteken om de behendigheid, of liever nog om de hilariteit. Het programma werd ook dit jaar weer aangevuld met een geweldige lunch.

We zeggen wel dat de Games wedstrijden-met-een-knipoog zijn. Iedereen mag mee doen, ook de leden die net hun basiscursus hebben afgerond. Door een zo evenwichtig mogelijke bootindeling worden de kansen zo eerlijk mogelijk gemaakt. Maar lekker fanatiek roeien en de wil om de eerste te worden geven wel een wedstrijd-karakter. Je streed voor gelijke kansen ook dit jaar weer in twee races, eerst in de De Bas met Cécile aan het roer en dan in De Nes met Renate op stuur (of omgekeerd). Renate instrueerde alle teams met het oefenen van de wedstrijdstart – half half driekwart heel – en benadrukte dat het beheerst oprijden en het volgen van de slag bepalend zijn voor succes. En met alle goede begeleiding kan het nog gebeuren dat je in je enthousiasme een riem zo verkeerd weet te krijgen dat de dol openbreekt of dat je van je bankje schuift. Dan is de poedelprijs je deel.

Bij het ringsteken gaan de vier roeiers van elk team, nu zonder besturing door Renate of Cécile, in de wherry Rietveld, twee roeiers, één stuurman en één steker.

De regels zijn duidelijk, maar kennelijk voor sommige wat minder goed scorenden aan commentaar onderhevig. Uw secretaris en zijn team overkwam dat. Als je de ring wel van zijn bevestiging los krijgt, maar als die daarbij in het water valt in plaats van aan de stok komt, krijg je dan dezelfde 15 seconden straf als wanneer je de ring überhaupt niet raakt? De wedstrijdleiding was onverbiddelijk! De teleurstelling groot, maar de hartverwarmende reacties van het publiek, tevens je tegenstanders, maakten veel goed.

De lunch was ook dit jaar weer een topprestatie van Margreet en haar team. Deze keer zat er zelfs pain au raisin bij, een heerlijkheid waar ik mij net als in Frankrijk maar wat graag aan te buiten ga. Dit en de broodjes kregen gretig aftrek.

Intussen maakte de wedstrijdcommissie de balans op: de drie scores werden bij elkaar opgeteld en dat leidde tot het uitroepen van Adry, Arnold, Marike, Richard als winnaar. Hun namen komen op de wisselbeker.