Goede omgangsvormen

Een belangrijk aspect van welzijn zijn respectvolle omgangsvormen, respectievelijk het voorkómen van ongewenste omgangsvormen. Dat vraagt primair om zowel een individuele als gezamenlijke inspanning van de leden, waarbij ieder binnen de vereniging zijn/haar eigen verantwoordelijkheid dient te nemen. Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezonde en veilige sportomgeving.

In het huishoudelijk reglement, artikelen 5.2 t/m 5.6 staat wat gewenste en ongewenste omgangsvormen zijn en hoe overtreding hiervan tegen wordt gegaan en behandeld.