Schenkingen en donaties

Voor de aanschaf van boten en het onderhoud van boten, gebouwen en terrein is geld nodig. Dit geld is afkomstig van de contributie, inkomsten van consumpties, sponsoring, schenkingen en donaties.

Voor de aanschaf van een skiff is een crowdfundingsactie gestart.

Als u De Krom wilt helpen met een schenking of donatie of als sponsor kunt u daarvoor contact opnemen met de penningmeester:  penningmeester[at]rvdekrom.nl