sleutel terrein en loods

Wanneer je in het bezit bent van de vereiste diploma’s en dus zelfstandig mag roeien, dan heb je een sleutel van het hek en de loods nodig om te gaan roeien.Deze sleutel kan je bij ondergetekende bestellen, bij voorkeur per e-mail. De prijs van de sleutel is € 10,–. Gelijktijdig met de sleutel ontvang je een factuur en het verzoek het bedrag naar de penningmeester over te maken. De sleutel blijft eigendom van de vereniging.
Barend Lodder (b.lodder39[at]gmail.com)